Chceš kódiť jak ďábel?

KSP School obsahuje texty a úlohy, pomocou ktorých sa naučíš programovať aj ty!

Poďme na to!
Ďáblik

Učebné materiály

V KSP School nájdeš množstvo učebných textov o rôznych témach z informatiky, ktoré posunú tvoju úroveň programovania na ďalší level.

Python Či už si nikdy neprogramoval/a, alebo máš veci ako lambda funkcie a dedičnosť v malíčku, máme niečo pre každého.
C++ Ak sa ti zdá Python príliš pomalý, alebo jednoduchý, máme tu pre teba kurzy C++.
Algoritmy a dátové štruktúry Programovací jazyk nie je jediný spôsob, ako zrýchliť program. Ak sa naučíš dáta správne ukladať a správne s nimi pracovať, budú tvoje programy ešte rýchlejšie.

Prioritná fronta

Naším hlavným cieľom v tomto článku bude efektívna implementácia takzvanej prioritnej fronty. Toto je dátová štruktúra, ktorá vie efektívne robiť dve operácie:

 • push(prvok,priorita): vlož nový prvok a nastav mu konkrétnu prioritu
 • pop(): vyber prvok, ktorý má spomedzi všetkých aktuálne uložených prvkov najväčšiu prioritu

Prioritnú frontu si teda vieme predstaviť ako čakáreň na pohotovosti...

def get_root(node):
  parent = parents[node]
  weight = weights[node]
  if parent == node:
    return node, 0
  else:
    root, parent_weight_to_root = getRoot(parent)
    weight_to_root = weight + parent_weight_to_root
    parents[node] = root
    weights[node] = weight_to_root

    return root, weight_to_root

Výsledok testovania

Programátorské úlohy

Pripravili sme si pre teba aj programátorské úlohy, na ktorých si môžeš otestovať nadobudnuté vedomosti. Tieto úlohy môžeš riešiť a odovzdávať. Tvoje riešenia budú po odovzdaní automaticky otestované. Okamžite sa dozvieš, či sú správne a dostatočne efektívne.

Dlhoročná tradícia

KSP School vzniklo v dielňach Korešpondenčného seminára z programovania. V KSP sa venujeme neformálnemu vzdelávaniu a popularizácii informatiky medzi žiakmi stredných škôl už od roku 1982. V roku 2005 sme spustili náš prvý vzdelávací projekt - Programátorskú liaheň. Novšia verzia Programátorskej liahne bola spustená v roku 2010. Od roku 2015 každé leto organizujeme Letnú školu, kde počas intenzívnych dvoch letných týždňov učíme stredoškolákov programovať.

 • 1974

  Počítač Altair 8800

 • 1982

  Vznik Korešpondenčného seminára z programovania

 • 2005

  Vzdelávací projekt Programátorská liaheň

 • 2010

  Nová Programátorská liaheň

 • 2015

  Prvá Letná škola Programovania

Trojsten

KSP School a Korešpondenčný seminár z programovania zastrešuje občianske združenie Trojsten.

Projekt je open-source.

Kontakt
Ďalšie projekty