Zoznam kurzov

Na tejto stránke sa nachádza zoznam kurzov. Neskoršie kurzy nadväzujú na poznatky z predchádzajúcich, preto ich odporúčame absolvovať po poradí.

Začiatočníci

Python I

Úvodný kurz Pythonu

Prefixové súčty

Prvá dátová štruktúra

Zložitosť

Časová a pamäťová zložitosť programov

Triedenie

Ako utriediť prvky v poli?

Binárne vyhľadávanie

Vyhľadávali ste už niekedy stranu v knihe?

Pokročilí

Python 2

Pokročilý kurz Pythonu

Halda

Hľadáme minimum poľa

Grafy

Úvod do grafov

Bruteforce

Riešenie problémov hrubou silou